Geometrické metody ve fyzice

Studijní text k přednáškám Geometrické metody teoretické fyziky I a II určených zejména pro třetí a čtvrtý ročník studia teoretické fyziky na MFF UK.

Pavel Krtouš   (ÚTF MFF UK)

Verze k tisku

celý dokument (114 str.) [pdf, 3.6 MB] [ps, 2.6 MB]

verze jednotlivých kapitol: [2.03,1.12,1.14,2.04,2.02,2.02,2.03,2.03,2.02,0,1.03] (datumy viz obsah)

Obsah

Obsah s odkazy na soubory obsahující jednotlivé kapitoly. V hranatých závorkách je uváděna verze jednotlivých dokumentů.