Karel Houfek - domovská stránka

Univerzita Karlova v Praze ()
Matematicko-fyzikální fakulta (, )
Ústav teoretické fyziky (, )
V Holešovičkách 2
180 00 Praha 8
       Pracovna: budova A v Troji, 10. patro, místnost A1038
Telefon: (95155) 2513
E-mail: karel.houfek@mff.cuni.cz
Konzultační hodiny:
Út 9:00-10:30

Informace o přednáškách

Ve školním roce 2018/2019 mám v zimním semestru přednášku:

a v letním semestru přednášky Literaturu a ostatní zdroje k těmto přednáškám naleznete v "tajném" podadresáři, jehož jméno se dozvíte na přednášce či na požádání (nejlépe zasláním e-mailu na výše uvedenou adresu).