Simulace ve fyzice mnoha částic - NTMF021

For English version of this page, see the webpage from the year 2021-2022.

Materiály doc. Milana Předoty k této přednášce jsou k dispozici přes moodle, kde se přihlašte jako host, přičemž heslo jste obdrželi v informačním mailu.

Přednášky a cvičení formou ukázek v Mathematice se konají v češtině každý čtvrtek (kromě svátků) v 14:50 v posluchárně ÚTF.

Zkouška a zápočet

Zkušební termíny vypsané v SISu:

Zkoušky se konají v malé posluchárně (v Kvasnicárně) na ÚTF. Studenti FJFI se přihlašují e-mailem přednášejícím.

Kvůli časovým omezením zkoušejících nebudou vypsány další termíny v druhé polovině zkouškového období. Pokud se Vám ani jeden z těchto termínů nehodí, budeme se muset později (asi až v letním semestru nebo v letním zkouškovém období) nějak domluvit.

Zkouška je ústní s půlhodinovou přípravou. Vylosujete si dvě otázky z těchto. Jednu z prvních sedmi a druhou z dalších sedmi.

Abyste získali zápočet, musíte vyřešit následující úlohy:

Pokud se Vám nepodaří včas splnit některou ze čtyř povinných úloh, můžete ji nahradit další úlohou z nabízených volitelných úloh.

Úlohy na Monte Carlo simulace:

K řešení úloh použijte programovací jazyk, který vám vyhovuje. Kvůli rychlosti však doporučuji Fortran, C/C++ nebo Rust. Grafy pak můžete tvořit např. pomocí Gnuplotu.

Materiály ke stažení

Poznámky a notebooky v Mathematice, zatím loňské v angličtině, postupně obměním.
Téma     Poznámky     Notebooky v Mathematice
Metoda Monte Carlo - úvodní poznámky a základní pojmy   CZ  EN    
Monte Carlo integrace   CZ  EN   01.Simple_MC_Integration.nb (pdf)
Generátory (pseudo)náhodných čísel   CZ  EN   02.Examples_of_Linear_Congruential_Generators.nb (pdf)
03.Generating_Random_Variables_with_a_Specified_Distribution.nb (pdf)
Markovovy řetězce, Metropolisův a Barkerův algoritmus   CZ  EN   05.Simple.Markov.Chains.nb (pdf)
Termodynamické MC - úvodní poznámky   EN    
Termodynamické MC - Isingovy modely   CZ  EN   1D.Ising.model.zip
Využití MC pro optimalizační úlohy - metoda žíhání, problém obchodního cestujícího   CZ   Optimization.zip
Geometrické MC - Náhodné procházky   CZ   04.Random.walks.in.1D.nb (pdf)
Geometrické MC - Perkolace   EN   Percolation.zip
Geometrické MC - Agregace limitovaná difúzí   EN    
Celularní automaty   EN   Cellular.Automata.zip
Kinetické Monte Carlo - ilustrace na modelech růstu   CZ   Kinetic.Monte.Carlo.zip