Simulace ve fyzice mnoha částic - NTMF021

Materiály doc. Milana Předoty k této přednášce jsou k dispozici přes moodle, kde se přihlašte jako host, přičemž heslo jste obdrželi v informačním mailu.

V roce 2023/2024 se přednášky a cvičení se konají každou středu dopoledne od 9:15 do 12:25 v posluchárně ÚTF.

Zkouška a zápočet

Zkouška je ústní s půlhodinovou přípravou. Vylosujete si dvě otázky z těchto otázek.

Abyste získali zápočet, musíte vyřešit následující úlohy:

Pokud se Vám nepodaří včas splnit některou ze čtyř povinných úloh, můžete ji nahradit další úlohou z nabízených volitelných úloh.

Úlohy na Monte Carlo simulace:

Při řešení těchto úloh můžete použít libovolný programovací jazyk, ale kvůli rychlosti doporučuji použít Fortran, C/C++ nebo Rust. Pro grafický výstup můžete použít např. Gnuplot, případně jiný grafický program, který Vám vyhovuje.

Pro uznání řešení určité úlohy pro zápočet je potřeba odevzdat odladěný program a předepsané výstupy.

Materiály ke stažení

Poznámky a notebooky v Mathematice

Poznámky v češtině jsou neúplné. Pokusím se je v průběhu semestru doplnit.

Téma     Poznámky     Notebooky v Mathematice
Metoda Monte Carlo - úvodní poznámky a základní pojmy   CZ  EN    
Monte Carlo integrace   CZ  EN   01.Simple_MC_Integration.nb (pdf)
Generátory (pseudo)náhodných čísel   CZ  EN   02.Examples_of_Linear_Congruential_Generators.nb (pdf)
03.Generating_Random_Variables_with_a_Specified_Distribution.nb (pdf)
Markovovy řetězce, Metropolisův a Barkerův algoritmus   CZ  EN   04.Simple.Markov.Chains.nb (pdf)
Náhodné procházky v 1D   CZ   05.Random.walks.in.1D.nb (pdf)
Termodynamické MC - úvodní poznámky   CZ  EN    
Termodynamické MC - Isingovy modely   CZ  EN   1D.Ising.model.zip
Využití MC pro optimalizační úlohy - metoda žíhání, problém obchodního cestujícího   CZ   Optimization.zip
Geometrické MC - Perkolace   CZ  EN   Percolation.zip
Geometrické MC - Agregace limitovaná difúzí   CZ  EN    
Celularní automaty   EN   Cellular.Automata.zip
Kinetické Monte Carlo - ilustrace na modelech růstu   CZ   Kinetic.Monte.Carlo.zip