Úvodní kurz  matematických metod fyziky
pro nastupující posluchače 1. ročníku MFF UK

Základní informace

V přednáškách z fyziky pro 1. ročník se již od počátku užívají i pokročilejší partie z matematiky. S cílem usnadnit studentům pochopení těchto technik jsme připravili Úvodní kurz matematických metod fyziky. V rámci tohoto kurzu je podán stručný přehled derivací a integrálů a počítání s maticemi – učiva, které není vykládáno na všech středních školách v dostatečném rozsahu.

(Kromě tohoto kurzu matematických metod potřebných pro fyzikální přednášky v prvním semestru probíhá též Úvodní kurz z matematiky opakující středoškolskou matematiku.)

V roce 2020 se kurz konal v rámci Seznamovacího týdne, který z hygienických důvodů nahradil tradiční Seznamovací kurz na Albeři.

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zejména pro nastupující studenty fyziky. Nicméně, vítáni jsou všichni zájemci.

Konání kurzu:

24.9. (čtvrtek) - 25.9. (pátek) 2020

Podoba a průběh kurzu:

Z důvodů mimořádných hygienických opatření vyhlášených pro hlavní město Praha vedení MFF UK rozhodlo, že kurz, stejně jako celý Seznamovací týden, proběhly distanční formou.

Kurz probíhal formou přednášky s výkladem na tabuli a doprovodnou prezentací a byl online streamován.

Kurz byl též nahráván a záznamy přednášek jsou k dispozici na kanálu MFF UK na youtube

Přihlášování se na kurz:

Kurz je nepovinný a není nutné se na něj zapisovat.

Cena kurzu:

Kurz je poskytován bezplatně zejména studentům, kteří byli přijati ve školním roce 2020/21 ke studiu na MFF UK na libovolném z bakalářských studijních programů.

Místo konání kurzu:

Z důvodů mimořádných hygienických opatření kurz proběhl pouze distanční formou.

Časový rozvrh kurzu

Kurz vedl prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK.

Kurz byl organizován v 60-90 minutových blocích s 10-15 minutovými přestávkami.

Během přednášky byly některé části promítány v doprovodné prezentaci. Tato prezentace je k dispozici v pdf souboru v programu níže, vždy vedle příslušné přednášky.

Kurz byl nahráván a záznam kurzu je k dispozici na kanálu MFF UK na youtube.

K dispozi je soubor s přehledem hlavních výsledků ze všech prezentací.

Co po kurzu?

Na tento úvodní kurz v rámci standardní výuky navazuje Proseminář matemematických metod fyziky, kde se seznámíte s dalšími užitečnými matematickými technikami používanými v úvodních přednáškách z fyziky a to v předstihu před jejich podrobným výkladem v přednáškách z matematiky. Informaci o tomto předmětu a možnost zápisu naleznete ve studijním informačním systému pod kódem NOFY002.

Kontakt

Jakékoliv dotazy směřujte na prof. P. Krtouše, email: Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz.

P. Krtouš, 25. 9. 2020 (MTDP)