Úvodní kurz  matematických metod fyziky
pro nastupující posluchače 1. ročníku MFF UK

Praha, 22.-23. 9. 2022

Základní informace

V přednáškách z fyziky pro 1. ročník se již od počátku užívají i pokročilejší partie z matematiky. S cílem usnadnit studentům pochopení těchto technik jsme připravili Úvodní kurz matematických metod fyziky. V rámci tohoto kurzu bude podán stručný přehled derivací a integrálů a počítání s maticemi – učiva, které není vykládáno na všech středních školách v dostatečném rozsahu.

(Kromě tohoto kurzu matematických metod potřebných pro fyzikální přednášky v prvním semestru probíhá též Úvodní kurz z matematiky opakující středoškolskou matematiku.)

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zejména pro nastupující studenty fyziky. Nicméně, vítáni jsou všichni zájemci.

Přihlášení na kurz:

Kurz je nepovinný a není ani nutné se na něj jakkoli přihlašovat, stačí se dostavit.

Cena kurzu:

Kurz je poskytován bezplatně studentům, kteří byli přijati ve školním roce 2022/23 ke studiu na MFF UK na libovolném z bakalářských studijních programů.

Konání kurzu:

22.9. (čtvrtek) - 23.9. (pátek) 2022
v návaznosti na Úvodní kurz z matematiky, který končí ve čtvrtek dopoledne.

Místo konání kurzu:

Posluchárna N1, v nové budově MFF UK V Holešovičkách 747/2, Praha 8

Kliknutím na mapku a dostaňte se na mapy.cz. Pozor, nová budova MFF UK, ve které se kurz koná, byla otevřena teprve v červnu 2020, proto není vyloučeno, že některé mapové aplikace ji ještě nezobrazují.

Časový rozvrh kurzu

Kurz povede prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK.

Kurz je organizován v 60-90 minutových blocích s 10-15 minutovými přestávkami.

Materiály

K dispozi je soubor s přehledem hlavních výsledků prezentovaných na kurzu.

Co po kurzu?

Po kurzu začne normální výuka na MFF UK. Na tento úvodní kurz navazuje Proseminář matemematických metod fyziky, kde se seznámíte s dalšími užitečnými matematickými technikami používanými v úvodních přednáškách z fyziky a to v předstihu před jejich podrobným výkladem v přednáškách z matematicky. Informaci o tomto předmětu naleznete ve studijním informačním systému pod kódem NOFY002.

Ročník 2020

Kurz pod vedením prof. Krtouše proběhl i v akademickém roce 2020/21. Kurz byl nahráván a záznam kurzu je k dispozici na kanálu MFF UK na youtube.

Tento materiál může sloužit pro ty, co se kurzu nemohou zúčastnit osobně. Nicméně při osobní účasti na kurzu máte výhodu možnosti kladení dotazů a diskuze po přednáškách.

Kontakt

Jakékoliv dotazy směřujte na prof. P. Krtouše, email: Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz.

P. Krtouš, 22. 9. 2022 (MTDP)