Úvodní kurz z matematických metod fyziky
pro nastupující posluchače 1. ročníku MFF UK

Základní informace

V přednáškách z fyziky pro 1. ročník se již od počátku užívají i pokročilejší partie z matematiky. S cílem usnadnit studentům pochopení těchto technik jsme připravili úvodní kurz Matematických metod fyziky. V rámci tohoto kurzu bude podán stručný přehled derivací a integrálů a počítání s maticemi – učiva, které není vykládáno na všech středních školách v dostatečném rozsahu.

(Kromě tohoto kurzu matematických metod potřebných pro fyzikální přednášky v prvním semestru probíhá též Úvodní kurz z matematiky opakující středoškolskou matematiku.)

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zejména pro nastupující studenty fyziky. Nicméně, vítáni jsou všichni zájemci.

Přihlášení na kurz:

Kurz je nepovinný a není ani nutné se na něj jakkoli přihlašovat, stačí se dostavit.

Cena kurzu:

Kurz je poskytován bezplatně studentům, kteří byli přijati ve školním roce 2023/24 ke studiu na MFF UK na libovolném z bakalářských studijních programů.

Konání kurzu:

28.9. (čtvrtek) - 29.9. (pátek) 2023
v návaznosti na Úvodní kurz z matematiky, který končí ve čtvrtek dopoledne.

Místo konání kurzu:

Posluchárna N1, v pavilónu IMPAKT MFF UK V Holešovičkách 747/2, Praha 8

Kliknutím na mapku se dostanete se na mapy.cz.

Časový rozvrh kurzu

Kurz povede prof. RNDr. Jiří Podolský, CSc., DSc. z Ústavu teoretické fyziky MFF UK.

Kurz je organizován v hodinových přednáškách s desetiminutovými přestávkami.

Co po kurzu?

Po kurzu začne normální výuka na MFF UK. Na tento úvodní kurz navazuje Proseminář matmematických metod fyziky (NOFY002), kde se seznámíte s dalšími užitečnými matematickými technikami používanými v úvodních přednáškách z fyziky a to v předstihu před jejich podrobným výkladem v přednáškách z matematicky. Informaci o tomto předmětu naleznete ve studijním informačním systému zde.

Záznamy z minulých let

Kurzy v akademických letech 2020/21 a 2022/23 byly nahrávány. Tyto kurzy vedl prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D. z ÚTF MFF UK.

Záznam kurzu 2020/21 je k dispozici na kanálu MFF UK na youtube. Záznam z roku 2022/23, včetně doprovodných prezentací, lze nalézt na interní stránce předmětu NOFY002.

Kontakt

Jakékoliv dotazy směřujte na prof. J. Podolského, email: podolsky@mbox.troja.mff.cuni.cz.

P. Krtouš, srpen 2023 (MTDP)