Úvodní kurz z matematických metod fyziky
pro nastupující posluchače 1. ročníku MFF UK

Praha, 27.-28. 9. 2018


V přednáškách z fyziky pro 1. ročník se již od počátku užívají i pokročilejší partie z matematiky. S cílem usnadnit studentům pochopení těchto technik jsme připravili úvodní kurz Matematických metod fyziky. V rámci tohoto kurzu bude podán stručný přehled derivací a integrálů a počítání s maticemi – učiva, které není vykládáno na všech středních školách v dostatečném rozsahu.

(Kromě tohoto kurzu matematických metod potřebných pro fyzikální přednášky v prvním semestru probíhá též Úvodní kurz z matematiky opakující středoškolskou matematiku.)

Komu je kurz určen:

Kurz je určen zejména pro nastupující studenty fyziky. Nicméně, vítáni jsou všichni zájemci.

Přihlášení na kurz:

Kurz je nepovinný a není ani nutné se na něj jakkoli přihlašovat, stačí se dostavit.

Cena kurzu:

Kurz je poskytován bezplatně studentům, kteří byli přijati ve školním roce 2018/19 ke studiu na MFF UK na libovolném z bakalářských studijních programů.

Konání kurzu:

27.9. (čtvrtek) - 28.9. (pátek) 2018
v návaznosti na Úvodní kurz z matematiky, který končí ve čtvrtek dopoledne.
Kurz se koná i přesto, že pátek je státní svátek!

Místo konání kurzu:

Posluchárna M1 v budově MFF UK, Ke Karlovu 3, Praha 2


Ubytování pro mimopražské účastníky

Pro mimopražské účastníky kurzu je zajištěno na dobu konání kurzu ubytování (nikoli zdarma, ale za příslušnou studentskou cenu) v pražských kolejích.

Pro ubytování studentů platí tato pravidla:


Časový rozvrh kurzu

Kurz vedou pracovníci MFF UK prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D., doc. RNDr. Jiří Langer, CSc. a RNDr. Robert Švarc, Ph.D..

Kurz je organizován v hodinových přednáškách s desetiminutovými přestávkami.

Čtvrtek, 27. září 2018
13:20 - 13:30 Zahájení, úvodní informace
13:30 - 14:30 Zavedení, vlastnosti a použití derivací
14:40 - 15:40 – " –
15:50 - 16:50 Matice a vektory
17:00 - 18:00 – " –
 
Pátek, 28. září 2018
9:30 - 10:30 Zavedení a použití integrálů
10:40 - 11:40 – " –
  Přestávka na oběd
13:00 - 14:00 Geometrie prostoru, souřadnice
14:10 - 15:10 – " –
15:20 - 16:20 Parciální derivace a gradient
16:20 - 16:40 Diskuse, závěr

Co po kurzu?

Po kurzu začne normální výuka na MFF UK. Na tento úvodní kurz navazuje Proseminář matmematických metod fyziky (NOFY002), kde se seznámíte s dalšími užitečnými matematickými technikami používanými v úvodních přednáškách z fyziky a to v předstihu před jejich podrobným výkladem v přednáškách z matematicky. Informaci o tomto předmětu naleznete ve studijním informačním systému zde.

Kontakt

Jakékoliv dotazy směřujte na prof. P. Krtouše, email: Pavel.Krtous@utf.mff.cuni.cz.


P. Krtouš, září 2018