MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
  Sylabus přednášky
  Poznámky k přednáškám
  Zadání domácích úloh
  Ukázka příkladů ze zkoušky
Klas. teorie záření
Numerická relativita
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)
Programování prakticky


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Poznámky k přednáškám z klasické elektrodynamiky.

Souhrn poznámek k přednáškám v jediném souboru najdete zde

Zde jsou jednotlivé části:
1. Elektrostatika.
2. Stacionární a kvazistacionární přiblížení Maxwellových rovnic.
3. Maxwellovy rovnice I.
4. Homogenní Maxwellovy rovnice II.
5. Nehomogenní Maxwellovy rovnice a elektromagnetické záření.Poznámky k cvičením z klasické elektrodynamiky.

 1. Elektrostatika
 2. Kapacity. (Dvě kuličky *.nb a *.pdf)
 3. Multipólový rozvoj.
 4. Pole stacionárních proudů
 5. Kvazistacionární pole (nahrazuje dřívější úlohu o poli solenoidu).
 6. Homogenní vlnová rovnice.

Literatura

Je dostupné nepřeberné množství učebnic elektrodynamiky. Za nejlepší považuji [1], velmi vlivná je učebnice [2]. Rozsah obou učebnic je ale velký a i když se soustředíte jen na odpřednášenou látku, netrpělivého studenta může rozsah odrazovat. O něco stučněji lze většinu látky nalézt v Kvasnicově učebnici [4]. Mnoho z odpřednášené látky je k nalezení i základních učebnicích [3], [6]. Dovednosti ve výpočtu příslušných integrálů lze procvičit s pomocí [5]. Nejstručnější text pokrývající odpřednášenou látku je soubor poznámek k přednášce výše.

[1] Zangwill, A.: Modern eletrodynamics, Cambridge University Press, 2012.
[2] Jackson, J. D.: Classical electrodynamics, John Wiley & Sons, 1962-1999.
[3] Griffiths, D. J., Introduction to Electrodynamics, Cambridge University Press, 1981-2017.
[4] Kvasnica, J.: Teorie elektromagnetického pole, Academia Praha, 1985.
[5] Novotný, D., Fišer, K.: Sbírka příkladů z teorie elektromagnetického pole, II.díl, PF v Ústí n.L., 1991.
[6] Sedlák, B., Štoll, I.: Elektřina a magnetismus, Karolinum 2013.Záznam přednášek

Z různých důvodů je k dispozici jen kombinace záznamů z let 2020 a 2022.
 • 14.2.2022 -- Pole, polní rovnice elektrostatiky. Záznam přednášky
 • 21.2.2022 -- Hustota bodového náboje jako distribuce. Záznam přednášky
 • 28.2.2022 -- Potenciál nabité přímky a roviny jako řešení Greenovy úlohy. Záznam přednášky
 • 7.3.2022 -- Symetrie vektorovéjo pole. Křivočaré souřadnice. Divergence. Záznam přednášky
 • 14.3.2022 -- Sferoidální souřadnice, kapacita vodivého kruhového disku. Greenovy věty. Záznam přednášky
 • 16.3. 2020 -- Elektrostatika (kapacity, Greenovy věty, metoda fiktivních nábojů) -- youtube
 • 23.3. 2020 -- Elektrostatika (kulová inverze, separovaná řešení Laplaceovy rovnice ve sférických souřadnicích, kulové funkce, multipólový rozvoj) -- youtube
 • 30.3. 2020 -- Magnetismus (Ampérův zákon, Biot-Savart-Laplace, silové působení proudů, dipólový moment.) -- youtube
 • 6.4. 2020 -- Magnetismus (Elektrická indukce, magnetická intenzita, Maxwellovy rovnice na rozhraní prostředí.) -- youtube
 • 20.4. 2020 -- Magnetismus (Energie magnetického pole) a elektromagnetická indukce-- youtube
 • 27.4. 2020 -- Elektromagnetická indukce a skinový jev. Maxwellovy rovnice pro potenciály. Coulombova a Lorenzova kalibrace -- youtube
 • 4.5. 2020 -- Elektromagnetické vlny. Homogenní vlnová rovnice, rovinná EM vlna. Telegrafní rovnice. Plazmová frekvence, disperzní prostřední. Fázová a grupová rychlost. -- youtube (a pracovní sešit (12 MB) s animacemi řešení vlnové rovnice)
 • 11.5. 2020 -- Elektromagnetické pole v prostoru vymezém dokonalým vodičem. Helmhotzova rovnice. Řešení nehomogenních vlnových rovnic. Greenova funkce vlnové rovnice. -- youtube
 • 18.5. 2020 -- Záření urychleného náboje a časově proměnného dipólu. Brzná síla. -- youtube
.