Klasická elektrodynamika

NOFY126

prof. RNDr. Pavel Krtouš, Ph.D.

LS: 2/2 Z Zk

Anotace:

Maxwellovy rovnice. Statické a stacionární přiblížení. Časově proměnné pole, elektromagnetické záření. Relativistická formulace. Zákony zachování. Matematické metody řešení.

Přednáška navazující na NOFY018. Přednáška je určena pro druhý ročník bakalářského studia fyziky.

Přednáška v současné akreditaci plně nahrazuje dřívější předmět NOFY026. Pod tímto kódem můžete nalézt informace z minulých let.

Konání přednášky:

Kurz střídavě vedou dr. Ledvinka a prof. Krtouš.

V letním semestru 2022 vede přednášku dr. Ledvinka. Informace o těchto přednáškách naleznete na jeho stránkách.

Na této stránce naleznete informace k přednáškám vedeným prof. Krtoušem. Nejbližší běh kurzu vedeného prof. Krtoušem bude v letním semestru 2023.

Informace o předchozích ročnících jsou k dispozici na stránkách určených pro tehdy zapsané studenty. V případě opodstatněného zájmu o přístup k těmto materiálům kontaktujte prof. Krtouše.

Přednášku doplňuje předmět NOFY070 - Proseminář z teoretické fyziky.

Aktuální informace:

Vzhledem k onemocnění dr. Ledvinky povede závěrečné přednášky v aktuálním semestru prof. Krtouš. Informace o těchto přednáškách a o průběhu zkouškového období naleznete zde:

Informace o závěru letního semestru 2022

Sylabus:

Související předměty:

Přednášku doplňuje předmět NOFY070 - Proseminář z teoretické fyziky.

Teorie elektromagnetického pole je přirozeným základem mnoha dalších předmětů. Mezi nimi zmiňme přednášky týkající se teore záření: NTMF014 - Klasická teorie záření a NTMF070 - Zářivé procesy v astrofyzice.

Další důležitou aplikací teorie elektromagnetického pole je teorie plazmatu: NTMF020 - Základy teorie plazmatu.

Z pokročilejších přednášek zmiňme: NTMF022 - Teorie kalibračních polí, která zobecňuje elektromagnetické pole pro tzv. nekomutující kalibrační symetrie.

Materiály k přednáškám:

Studijní text

Doplňkové materiály

`Handouty' k předmětu Proseminář teoretické fyziky (NOFY070):

Proseminář z matematických metod fyziky (NOFY002)

Literatura: