MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
    Pole
    Pole jako parametr
    Kdy předávat odkazem?
    Pole s více indexy
    Eratosthenovo síto
    Typ záznam
    Složitěji strukturované typy
    inicializované proměnné
    Variantní záznam
    Packed types
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Strukturované typy II - Pole

(anglicky array) je již od počátku počítačového věku nejdůležitější datovou strukturou.

Píšeme

const Dim = 3;
type tVektor3 = array[1..Dim] of real;
var a : tVektor3;
  x : real;
  i : integer;
  b : tVektor3; 

a myslíme tím, že proměnná a je skupina tří reálných čísel. Při deklaraci strukturovaného typu pole musíme uvést typ prvku pole a typ indexu. Typ indexu musí být ordinální typ s dostatečně malým rozsahem hodnot. Většinou píšeme místo typu indexu rovnou interval, ale nikdo nám nebrání psát

type t3Dindex = 1..Dim;
   tVektor3 = array[t3Dindex] of real;


Operace s Poli: Přístup k prvku pole

S jednotlivými prvky pole můžeme pracovat zvlášť tak, že za identifikátor proměnné typu pole přidáme v hranatých závorkách index:

a[1] := 0; 
a[2] := x+1; 
a[3] := x-1;

Identifikátor pole následovaný výrazem v závorkách je první příklad toho, kdy designator není pouhý identifikátor. Vzpomeneme-li si na synatktické diagramy z druhé přednášky, uvidíme, že přístup k prvku pole můžeme použít na levé straně přiřazovacího příkazu stejně jako ve výraze, pokud tam můžeme použít proměnnou typu z něhož je pole utvořeno.

x := a[1]+a[2]+a[3]; 

je tedy správně zapsaný přiřazovací příkaz. Kdybychom jako indexy používali pouze konstanty, vystačili bychom se třemi proměnnými a1, a2, a3. Důležité je, že jako index můžeme použít libovolný výraz kompatibilní s typem indexu udaným při deklaraci. Výše uvedený součet tedy můžeme zapsat cyklem.

x := 0;
for i := 1 to Dim do x := x + a[i]; 

Podobně jako v přiřazovacím příkazu může me použít prvek pole jako parametr.

for i := 1 to Dim do Writeln(i, ' ' , a[i]); 

Vzhledem k deklaraci spadá ve všech krocích i do intervalu 1..Dim a nedojde tedy běhové chybě. Již víme, že při deklaraci pole musíme uvést typ prvku pole a typ indexu. Při přístupu k prvku pole, ať již na některé ze stran přiřazovacího příkazu, nebo jako parametru volání procedury či funkce, teď kromě samozřejmé podmínky na typ prvku pole (ani nyní nemůžeme psát CelePole[i]:=RealnePole[i] ), musíme navíc dbát o to aby index byl v povolených mezích.


 

.