MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
    With a Case
    Pole, zarážky etc.
    Dynamická pole
    Řetězce
    Text a spol
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Strukturované příkazy With a Case


Příkaz With

Účel příkazu with vysvětlí nejlépe příklad.

type tComplex = record
         Re,Im : real
  end;
var z : tComplex;
   Re: Real;
...
Re := 1;
with z do
begin
 Re := 0;
 Im := 1;
end;
Writeln (Re,' ',x.Re);

Vypíše ' 1.00000000000000E+0000 0.00000000000000E+0000', protože unvitř příkazu with přestala být vnější proměnná Re vidět a byla zakryta identifikátorem složky záznamu z.

Příkaz Case

je příkaz, který jsem doposud tajil. Občas se ale hodí nahradit řadu podmíněných příkazů např.

if n=0 then f:=1
else if n=1 then f:=x
else if n=2 then f:=x*x
else if n=3 then f:=x*x*x
else if n=4 then begin f:=x*x; f:= f*f; end;
else begin
 f:=exp(ln(x)*n);
end;

následujícím strukturovaným přikazem

case n of
 0: f:=1;
 1: f:=x;
 2: f:=x*x;
 3: f:=x*x*x;
 4: begin f:=x*x; f:= f*f; end;
 else 
 f:=exp(ln(x)*n);
end;

Část začínající else lze vynechat a také můžeme místo jednoho čísla psát seznam čísel a intervalů, které se ale nesmějí překrývat

case c of
 '-':      n:=-n;
 'a'..'z','_': n:=n+1;
 'A'..'Z', 
 '0'..'9','$': n:=n-1;
end; // kód nemá žádný význam
.