MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
    Matice
    Soustava lineárních rovnic
    Časová náročnost algoritmu
    Seznamy
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Matice

Doposud jsme uvažovali především pole s jedním indexem. V Pascalu, jak víme, ale můžeme psát

type tMatice3x3 = array[1..3,1..3] of real;

var A : tMatice3x3
...
A[3,1] := ...

Protože jsme si definovali nový typ, musíme pro praktické použití definovat procedury a funkce.

function Det3x3(const A:tMatice3x3) : real;
begin
Det3x3 := A[1,1]*A[2,2]*A[3,3] + A[1,2]*A[2,3]*A[3,1] + A[1,3]*A[2,1]*A[3,2] 
- A[1,1]*A[2,3]*A[3,2] - A[1,2]*A[2,1]*A[3,3] - A[1,3]*A[2,2]*A[3,1] ;
end;

Často se ale stane, že rozměry matic v programu jsou  jsou různé. Dokonce se může stát, že jeden program pracuje chvíli s maticemi 3x3, za chvíli 14x14 a za další chvíli 100x100 atd. V takovém případě bychom museli mít 3 různé funkce pro determinat, tři pro sčítání matic, tři pro násobení atd.

Naštěstí můžeme matici chápat jako pole řádků a tak použít deklaraci

type tVektor = array of real;
   tMatice = array of tVektor;

Oproti přednášce z algebry nazýváme vektory řádky matice, takže pozor. To proto, že chceme aby matice z Algebry
[a11 a12 a13]
[a21 a22 a23]
[a31 a32 a33],
přešly na matice
A[0,0] A[0,1] A[0,2]
A[1,0] A[1,1] A[1,2]
A[2,0] A[2,1] A[2,2]

Pokud by se někomu chtělo, může obětovat nulté prvky polí a nulté řádky matic a mít indexy počínající jedničkou.

Pro velká N budeme matici konstruovat přímo programem, ale pro nižší hodnoty bychom mohli chtít zapsat matici takto:

A := [ [0 ,1 ,1-x],
    [1+x,y ,1 ],
    [1 ,x ,y ] ];

Bohužel toto zatím Pascal neumí, ale pokud si definujeme vhodné funkce, následující zápis je v pořádku:

A := _m([_v([ 0 , 4 , 0 ]),
     _v([1-x, 0 ,1+x]),
     _v([ 0 , y , 8 ])] );

Podle nálady, může jít o přijatelnější variantu série přiřazení:

A[0,0]:=0; A[0,1]:= 4; A[0,2]:= 0;
A[1,0]:=1-x;A[1,1]:= 0; A[1,2]:= 1+x;
A[2,0]:=0; A[2,1]:= y; A[2,2]:= 8;

ve které je ale velmi snadné poplést indexy.

Už s vektory se daly dělat věci (Cvičení: zkuste si napsat proceduru pro Gramm-Schmidtovu ortogonalizaci) a v případě matic nemáme šanci ani povrchně probrat ty nejzákladnější operace (a to ani z pohledu potřeb budoucího uživatele nějaké knihovny pro práci s maticemi).

Cvičení: Po prostudování použití matic v níže uvedeném programu pro Gauss-Jordanovu eliminaci zkuste napsat operace násobení a sčítání matic.

.