MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
    Pole
    Pole jako parametr
    Kdy předávat odkazem?
    Pole s více indexy
    Eratosthenovo síto
    Typ záznam
    Složitěji strukturované typy
    inicializované proměnné
    Variantní záznam
    Packed types
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Pole s více indexy

Z typu tVektor3 bychom mohli deklarací

type tMatice3 = array [1..Dim] of tVektor3;

vyrobit typ tMatice3. Poté bychom mohli psát

var M: tMatice3;
  b: tVektor3;
....
M[1][1]:=1; M[1,2]:=0; M[1,3]:=0; ....
b := M[1];

Naproti tomu deklarace

type tMatice3 = array [1..3] of array [1..3] of real;

nebo její zkrácená podoba

type tMatice3 = array [1..3,1..3] of real;

by nám nedovolila přiřazovat vektory do M[1] atd.

 

Příklady použití polí

Pole mají pro nás nepřeberné množství užití. Pro představu pár příkladů:

Seznam (index je jen pořadím v seznamu a nemá sám o sobě význam)

var TazenaCisla : array [1..6] of 1..49;

Časové řady (index je stále pořadím, ale má význam, lze z něj spočíst kdy došlo k odečtní hodnoty)

var Teplota : array [1..PocetVzorku] of real;

2D data

var Teplota : array [1..PocetVzorkuX,1..PocetVzorkuY] of real;

2D obrázek (zatím stupně šedi)

type tPixMap = array [1..PocetPixluX,1..PocetPixluY] of byte;
var PixMap : tPixMap;

3D data

var Teplota : array [1..PocetVzorkuX,1..PocetVzorkuY,1..PocetVzorkuZ] of real;

Tabulka funkčních hodnot

var Faktorial : array [0..170] of real; // 171! se do proměnné typu real nevejde
  Binomial : array [0..1000,0..1000] of real; //zkuste urcit presnejsi meze !!!

Tabulka na překódovani

var TajnyKod : array[char] of char;  
 ObrazkyKaret: array[tKarta] of tPixMap; 
     s1 : array[integer] of char; //[Error] pokus.dpr(25): Data type too large: exceeds 2 GB
     s2 : array[real] of char;  //[Error] pokus.dpr(26): Ordinal type required

Poslední dva řádky nejsou správně a je u nich uvedena chyba, kterou nám překladač ohlásí.

Paměťové nároky polí

Pole mohou velmi snadno vyčerpat dostupnou paměť. U polí s jedním indexem to ještě není příliš aktuální. Pokud budeme ale psát program por odšumování audionahrávek a celou nahrávku se pokusíme nacpat do paměti najednou, můžeme narazit i tady. Pro představu si připomeňme známý fakt, že hodina stereofonní nahrávky v CD kvalitě nám zabere přes půl gigabytu (vzorek tvoří 2x16 bitů, rychlost vzorkování je 44 100 za sekundu). Daleko snazší je vyčerpat paměť při práci s poli se dvěma indexy. Takový RGB obrázek v rozlišení 10 000x10 000 zabere 300MB. Reálná matice se stejnými rozměry zabere skoro gigabyte. Jestliže se nám může číslo 10 000 velké a můžeme doufat, že tak velké matice potřebovat nebudeme, ve třech dimenzích se situace ještě zhorší. Budeme-li chtít nějakou fyzikání veličinu definovanou v prostoru studovat na počítači, často nám nezbyde, než si prostor redukovat na prostorovou mříž a pracovat s hodotami v uzlech této mříže.

program KrychloHydro;

const N = 200;

type tGridFunction = array [1..N,1..N,1..N]

var p,vx,vy,vz : tGridFunction;
....

Výše uvedený začátek programu pro naivní počítačovou hydrodynamiku na krychli předpokládá, že na krychli o hraně dvěstě bodů budeme definovat tři komponety rychlosti a tlak. Těmito několika řádky jsme si vyžádali 256 MB paměti. Podle povahy problému se ukáže, jestli nám 200 bodů stačí. Pokud budme potřebovat více, nesmíme zapomenout, že spotřeba paměti roste se třetí mocninou N.

Než budete psát diplomovou práci, pravděpodobně vzroste typická kapacita pamětí osobních počítačů 10x. To ovšem znamená, že dovolené N vzroste pouze dvakrát.

 

.