MFF UK / Ústav teoretické fyziky / Tomáš Ledvinka
Přednášky
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
  Úvod
  Programy a algoritmy
  Píšeme program
  Píšeme program II
  Procedury a funkce
  Malujeme funkce
  Chyby. Typy I.
  Typy II. Pole a Záznamy
    Pole
    Pole jako parametr
    Kdy předávat odkazem?
    Pole s více indexy
    Eratosthenovo síto
    Typ záznam
    Složitěji strukturované typy
    inicializované proměnné
    Variantní záznam
    Packed types
  Pole II.Řetězce.Soubory.
  Gnuplot.Interpolace...
  Matice. Velké O...
  Fronta,Zásobník. Postscript
  Bin. soubory, ...
  Ukazatele,Objekty, ...
Počítačová algebra
Klasická elektrodynamika (2.r)
Vybrané partie OTR

Cvičení
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Programování pro fyziky (1.r)
Teoretická mechanika (2.r)
Klasická elektrodynamika (2.r)


Věda
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Diskové zdroje v OTR
Hyperbolické systémy v OTR


Kontakt
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Email
Konzultační hodiny


Ostatní
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Mallorca
Ze společnosti

Variantní záznam

Někdy chceme ukládat jednotlivé položky přes sebe. To proto, že význam má jen jedna z nich a rezervovat místo na ty ostatní je zbytečné. Předpokládejme, že si chceme udělat pořádek v plechových geometrických součástkách na našem skladu. Taková plechová součástka je popsaná materiálem, tloušťkou plechu, tvarem a rozměry. Rozměry trojúhelníku se ale určují pomocí tří čísel zatímco u kruhu stačí jen poloměr.

program CaseTest;

type
  tTvar = (tvObdelnik, tvTrojuhelnik, tvKruh);
  tMaterial = (mtHlinik,mtOcel);
  tPlechovyUtvar = record
           Material:tMaterial;
           Tloustka:Real;
           case Druh:tTvar of
            tvObdelnik: (Vyska, Sirka: Real);
            tvTrojuhelnik: (StranaA, StranaB, StranaC: Real);
            tvKruh: (Polomer: Real);
           end;

function Obvod(W:tPlechovyUtvar):real;
begin
 if W.Druh=tvObdelnik  then Obvod:=2*(W.Vyska+W.Sirka);
 if W.Druh=tvTrojuhelnik then Obvod:=W.StranaA+W.StranaB+W.StranaC;
 if W.Druh=tvKruh    then Obvod:=W.Polomer*2*Pi;
end;

Cvičení: dodělejte funkce pro plochu, objem a hmotnost součástek.

Endiáni: (J. Swift)

Cvičení: Pomocí variantního záznamu prozkoumejte proměnnou typu integer jako pole 4 bytů. Je zřejmé, že pokud do celého čísla typu integer uložíte hodnotu 1, pak ve třech bytech bude 0 a v jednom 1, o tom říkáme, že je nejméně výnamný. Zjistěte jestli váš počítač ukládá nejméně významý byte na nejnižší nebo naopak nejvyšší adrese. (Předpokládmáme ovšem, že pole se ukládá vždy tak, že s rostoucím index roste i adresa uložení.)

.