Publikace ÚTF

Vibronic effects in single molecule conductance: First-principles description and application to benzenealkanethiolates between gold electrodes

Benesch, C.; Čížek, M.; Klimeš, J.; Kondov, I.; Thoss, M.; Domcke, W.

The effect of vibrational motion on resonant charge transport through single molecule junctions is investigated. The study is based on a combination of first-principles electronic structure calculations to characterize the system and inelastic scattering theory to calculate transport properties. The extension of the methodology to describe hole transport through occupied molecular orbitals is discussed. The methodology is applied to molecular junctions where a benzene molecule is connected via alkanethiolate bridges to two gold electrodes. The results demonstrate that, depending on the coupling between the electronic pi-system of the benzene ring and the gold electrodes, vibronic coupling may have a significant influence on the transport properties of the molecular junction.
type:article
journal:JOURNAL OF PHYSICAL CHEMISTRY C
volume:112
nr:26
pages:9880-9890
year:2008
grants:Towards nonlocal resonance dynamics of polyatomic systems, GAČR 202/07/0833; 2007-2009; hlavní řešitel: Martin Čížek

Tato stránka byla vygenerována: 2024-07-13 22:44 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page