Publikace ÚTF

Rotating charged black holes accelerated by an electric field

Bičák J.; Kofroň D.

The Ernst method of removing nodal singularities from the charged C-metric representing uniformly accelerated black holes with mass $m$, charge $q$ and acceleration $A$ by "adding" an electric field $E$ is generalized. Utilizing the new form of the C-metric found recently, Ernst's simple "equilibrium" condition $mA=qE$ valid for small accelerations is generalized for arbitrary $A$. The nodal singularity is removed also in the case of accelerating and rotating charged black holes, and the corresponding equilibrium condition is determined.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:82
pages:024006
year:2010
eprint:arXiv:1006.4072v1
files:
physrevd.82.024006.pdf (201 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-04-20 11:26 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page