Publikace ÚTF

Switching the Conductance of a Single Molecule by Photoinduced Hydrogen Transfer

Benesch, C.; Rode, M. F.; Čížek, M.; Hartle, R.; Rubio-Pons, O.; Thoss, M.; Sobolewski, A. L.

A new mechanism for optical switching of nanoscale single-molecule junctions between different conductance
states is proposed. The mechanism is based on photoinduced excited state hydrogen transfer in the molecular
bridge. Employing first principles electronic structure and transport calculations for prototype examples it is
shown that the keto and enol tautomeric forms of the molecular bridge exhibit very different conductance
properties, which realize the ‘on’ and ‘off’ states of the molecular switch. The feasibility and robustness of
the mechanism is analyzed in some detail.
type:article
journal:The Journal of Physical Chemistry C letters
volume:113
pages:10315-10318
year:2009
month:5

Tato stránka byla vygenerována: 2024-07-13 22:04 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page