Publikace ÚTF

CLASSICAL LIMITS OF BOOST-ROTATION SYMMETRIC SPACETIMES

Kofroň, D.; Bičák, J.

Boost-rotation symmetric spacetimes are exceptional as they are the only exact asymp-
totically flat solutions to the Einstein equations describing spatially bounded sources
(“point-like” particles, black holes) undergoing non-trivial motion (“uniform accelera-
tion”) with radiation. We construct the Newtonian limit of these spacetimes: it yields
fields of uniformly accelerated sources in classical mechanics. We also study the special-
relativistic limit of
type:inproceedings
year:2010
files:
mgm2009, p1908.pdf (88.75 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-04-20 09:55 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page