Publikace ÚTF

Effect of radiation flux on test-particle motion in the Vaidya spacetime

Bini, D.; Geralico, A.; Jantzen, R. T.; Semerák, O.

Motion of massive test particles in the nonvacuum spherically symmetric
radiating Vaidya spacetime is investigated, allowing for the physical interaction
of the particles with the radiation field in terms of which the source energy–
momentum tensor is interpreted. This ‘Poynting–Robertson-like effect’ is
modeled by a usual effective term describing a Thomson-type radiation
drag force. The equations of motion are studied for simple types of motion
including free motion (without interaction), purely radial and purely azimuthal
(circular)motion, and for the particular case of ‘static’ equilibrium; appropriate
solutions are given where possible. The results—mainly those on the possible
existence of equilibrium positions—are compared with their counterparts
obtained previously for a spherically symmetric test radiation field in a vacuum
Schwarzschild background.
type:article
journal:Class. Quantum Grav.
volume:28
nr:24
pages:245019
year:2011
month:12
grants:Current problems of gravitation, general relativity and relativistic astrophysics, GAČR 202/09/0772; 2009-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014; 2005-2009; hlavní řešitel: Jiří Horáček
Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
files:
cqg-28-2011-245019.pdf (724.31 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2022-01-19 10:14 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page