Publikace ÚTF

Linear perturbations of a Schwarzschild black hole by thin disc - convergence

Čížek, P.; Semerák, O.

In order to find the perturbation of a Schwarzschild space-time due to a rotating thin
disc, we try to adjust the method used by [4] in the case of perturbation by a one-dimensional
ring. This involves solution of stationary axisymmetric Einstein’s equations in terms of sphericalharmonic
expansions whose convergence however turned out questionable in numerical examples.
Here we show, analytically, that the series are almost everywhere convergent, but in some regions
the convergence is not absolute.
type:inproceedings
volume:1458
pages:351-354
year:2012
month:7
editor:J. Beltrán Jiménez, J. A. Ruiz Cembranos, A. Dobado, A. López Maroto, A. De la Cruz Dombriz
publisher:AIP
note:ISBN: 978-0-7354-1060-2
grants:Current problems of gravitation, general relativity and relativistic astrophysics, GAČR 202/09/0772; 2009-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
General relativity and its applications in astrophysics and cosmology, GAČR 205/09/H033; 2009-2012; hlavní řešitel: Oldřich Semerák, doktorandský grant
Studium astrofyzikálních důsledků obecné teorie relativity; 2011-2013; řešitelé: Petra Suková, Pavel Čížek, Kamil Daněk, Milan Šrámek
Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky; 2012; řešitel: Oldřich Semerák
files:
ere-2011-cizeks.pdf (807.9 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2022-01-19 11:25 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page