Publikace ÚTF

Model ofelectrontunnelingcoupledtotorsionalvibrations:Exact solution andstudyofperformanceofapproximationmethods

Gráf, Lukáš; Čížek, Martin

A twodimensionalmodelfortheelectroninteractionwithmolecularvibrationsinmolecularjunctionsis
proposed. Alternativelythemodelcanbeappliedtotunnelingthroughacylindricalnano-structure.The
transmission functioniscalculatedaccuratelynumerically.Theexactresultsarethencomparedwith
variousapproximations:(1)completelyfrozenvibrationsforverylightmolecule,(2)Chaseapproxima-
tion forveryheavymolecule,and(3)discrete-state-in-continuummodelinresonantregime.The
validityoftheseapproximationsisdiscussedintermsofthecharacteristictime-scalesandcoupling
strengths. Theexcitationofthevibrationaldegreeoffreedomandtheemergenceofprominentthreshold
structures inthestrongcouplingregimearediscussedinmoredetails
type:article
journal:Physica E
volume:63
pages:36
year:2014
grants:Vibrational and dissociation dynamics of molecular systems in electronic continuum, GAČR 208/10/1281; 2010-2014; hlavní řešitel: Martin Čížek
files:
physica e 63 (2014) 36-44 (graf, cizek).pdf (1322.98 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-07-13 21:59 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page