Publikace ÚTF

Separability of test fields equations on the C-metric background. II. Rotating case and the Meissner effect

Kofroň, D.

We present the separation of the Teukolsky master equation for the test field of arbitrary spin on the
background of the rotating C-metric. We also summarize and simplify some known results about Debye
potentials of these fields on type D background. The equation for the Debye potential is also separated.
Solving for the Debye potential of the electromagnetic field we show that on the extremely rotating
C-metric no magnetic field can penetrate through the outer black hole horizon—we thus recover the
Meissner effect for the C-metric.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:93
pages:104012
year:2016
grants:Albert Einstein Center for Gravitation and Astrophysics, GAČR 14-37086G; 2014-2018; hlavní řešitel: Jiří Bičák Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
files:
physrevd.93.104012.pdf (141.64 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-04-20 10:39 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page