Publikace ÚTF

Associative detachment in Li+H− collisions

Čížek, M.; Dvořák, J.; Houfek, K.

The cross sections and reaction rates for the associative detachment reaction Li+H− ! LiH+ e−
are calculated for energies from 1 meV to 1 eV within the nonlocal discrete-state-in-continuum model. The
nonlocal model yields stable results for this nonadiabatic process although there is no obvious curve crossing
of the ground anion state into the continuum in adiabatic approximation
type:article
journal:European Physical Journal D
volume:72
pages:66
year:2018
grants:Theoretical description of electron-driven molecular processes in plasma, GAČR 16-17230S; 2016-2018; hlavní řešitel: Martin Čížek
files:
eurphysjd.72.66_cizek.dvorak.houfek.pdf (501.72 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-07-13 22:20 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page