Publikace ÚTF

Thermodynamics of two black holes

Krtouš, P.; Zelnikov, A.

We study a system of two charged non-rotating black holes separated by a strut. Using the exact solution of the Einstein-Maxwell equations, which describes this system, we construct a consistent form of the first law of thermodynamics. We derive thermodynamic parameters related to the strut in an explicit form. The intensive thermodynamical quantity associated with the strut is its tension. We call the corresponding extensive quantity the thermodynamical length and we provide an explicit expression and interpretation for it.
type:article
journal:J. High Energy Phys.
volume:2002
pages:164
year:2020
eprint:arXiv:1911.12817
grants:Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku; 2019-; zastřešující iniciativa pro gravitační fyziku a astrofyziku
Black-hole and radiative spacetimes: exact methods, GAČR 19-01850S; 2019-2021; hlavní řešitel: Pavel Krtouš
files:
jhep02(2020)164.pdf (679.48 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2023-05-29 05:43 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page