Publikace ÚTF

Compatibility of nonlinear electrodynamics models with Robinson-Trautman geometry

Tahamtan, T.

type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:103
pages:064052
year:2021
eprint: arXiv:2010.01689
grants:Mass and charge currents in general relativity and astrophysics, GAČR 21-11268S; 2021-2023; hlavní řešitel: Oldřich Semerák

Tato stránka byla vygenerována: 2023-12-06 01:06 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page