Publikace ÚTF

Reversing the Null Limit of the Szekeres Metric

Charles Hellaby and O. Svítek

type:article
journal:Classical and Quantum Gravity
volume:38
nr:3
pages:035004
year:2021
eprint:arxiv:2007.11350

Tato stránka byla vygenerována: 2023-12-09 18:42 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page