Publikace ÚTF

Quantum detection of conicity

Cong, Wan; Bičák, Jiří; Kubizňák, David; Mann, Robert B.

We investigate the sensitivity of an Unruh–DeWitt detector to the global features of a deficit angle that are otherwise classically inaccessible. Specifically, we consider a detector placed inside an infinite thin hollow cylinder whose spacetime is everywhere flat but outside of which the spacetime has a deficit angle and study its response to a scalar field to which it couples. We find that the response of the detector is sensitive to the deficit angle, despite the fact that it does not interact with the cylinder.
type:article
journal:Physics Letters B
volume:820
pages:136482
year:2021
eprint:arXiv:2103.05802
grants:Mass and charge currents in general relativity and astrophysics, GAČR 21-11268S; 2021-2023; hlavní řešitel: Oldřich Semerák
files:
physlettb.820.136482_bicak.pdf (278.63 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-04-13 22:03 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page