Publikace ÚTF

Vibronic Coupling through the Continuum in the e + CO2 System

Jan Dvořák; Miloš Ranković; Karel Houfek; Pamir Nag; Roman Čurík; Juraj Fedor; Martin Čížek

We report two-dimensional electron energy-loss spectra of CO2. The high-resolution experiment reveals a counterintuitive fine structure at energy losses where CO2 states form a vibrational pseudocontinuum. Guided by the symmetry of the system, we constructed a four-dimensional nonlocal model for the vibronic dynamics involving two shape resonances (forming a Renner-Teller Πu doublet at the equilibrium geometry) coupled to a virtual Σg+ state. The model elucidates the extremely non-Born-Oppenheimer dynamics of the coupled nuclear motion and explains the origin of the observed structures. It is a prototype of the vibronic coupling of metastable states in continuum.
type:article
journal:Phys. Rev. Lett.
volume:129
nr:1
year:2022
grants:Electron-driven atomic and molecular processes - development of ab initio methods, GAČR 19-20524S; 2019-2021; hlavní řešitel: Martin Čížek
Rezonanční srážky v nelokální teorii: konstrukce modelů a jejich použití na polyatomika; 2022;
files:
physrevlett129(2022)013401.pdf (1188.23 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-07-24 16:07 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page