Publikace ÚTF

Light deflection in plasma in the Hartle-Thorne metric and in other axisymmetric spacetimes with a quadrupole moment

Bezděková, Barbora; Bičák, Jiří

The light propagation in plasma medium around stationary gravitating objects is studied in the geometrical optics limit. Static metrics with quadrupole moments are considered; however, most of our attention is on the stationary Hartle-Thorne metric and Kerr metric. Their different effects on the light deflection are compared. The deflection angle is given in a general analytic form, and the detailed calculations are performed in the weak-field limits and illustrated graphically. The trajectories of the light rays are constructed and compared, emphasizing the role of the quadrupole moment.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:108
nr:8
pages:084043
year:2023
eprint:arxiv:2309.14766
grants:Mass and charge currents in general relativity and astrophysics, GAČR 21-11268S; 2021-2023; hlavní řešitel: Oldřich Semerák
files:
physrevd.108.084043_bezdekova.bicak.pdf (1218.15 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-06-22 19:27 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page