Publikace ÚTF

Calculation of atomic integrals between relativistic functions by means of algebraic methods

Uhlířová T.; Zamastil J.; Benda J.

We propose the use of Sturmian basis set for relativistic atomic structure calculations. We describe a numerically stable algebraic calculation of one-and two-particle radial integrals. The method is illustrated on the basis set independent calculation of energies, electric dipole moments, hyperfine integrals and parity non-conserving (PNC) amplitude for Cs in Dirac-Hartree-Fock approximation with frozen core orbitals. The previously reported results for electric dipole moments and PNC amplitude are found to be strongly basis dependent.
type:article
journal:Computer Physics Communications
pages:15
year:2022
month:8
grants:Studium nehermitovských degenerací (tzv. zvláštních bodů) v atomové fyzice prostřednictvím XUV laserových impulzů, GACR 20-21179S; 2020 - 2023;
Výpočet narušení parity v atomové spektroskopii, GAUK 339921 ; 2021;
files:
compphyscom280(220)108490_bendaj - calculation of atomic integrals between relativistic functions by means of algebraic methods.pdf (560.77 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2023-12-09 18:46 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page