Publikace ÚTF

Migrating Carrollian particles on magnetized black hole horizons

Bičák J.; Kubizňák D.; Perche T.R.

By considering a misaligned (asymptotically uniform) magnetic field in the background of a rotating black hole, we uncover a possibility for a highly nontrivial motion of Carrollian particles on the black hole horizon that is characterized by a time-dependent velocity field and reminds us (because of its latitudinal oscillations) of a "monarch butterfly migration."
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:107
nr:10
pages:7
year:2023
month:5
grants:Skryté symetrie a chemie černých děr; 2023 - 2025;
files:
physrevd.107.104014_bicak.kubiznak.pdf (2595.69 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-07-24 05:59 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page