Publikace ÚTF

Debye superpotential for charged rings or circular currents around Kerr black holes

Kotlařík P.; Kofroň D.

We provide an explicit, closed, and compact expression for the Debye superpotential of a circular source. This superpotential is obtained by integrating the Green's function of the Teukolsky Master Equation (TME). The Debye potential itself is then, for a particular configuration, calculated in the same manner as the φ0 field component is calculated from the Green's function of the TME - by convolution of the Green's function with sources. This way, we provide an exact field of charged ring and circular current on the Kerr background, finalizing thus the work of Linet.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:106
nr:10
pages:12
year:2022
month:11
grants:Mass and charge currents in general relativity and astrophysics, GAČR 21-11268S; 2021-2023; hlavní řešitel: Oldřich Semerák
Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky, SVV-260587; 2020-2022; řešitel: Oldřich Semerák
files:
physrevd106(2022)104022.pdf (1922.92 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-04-20 10:07 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page