Publikace ÚTF

Recurrence of geodesics in a black-hole–disc field

Suková, P.; Semerák, O.

Processes around astrophysical black holes are usually modeled with test (nongravitating)
matter and fields. However, the very fact that the holes are “visible” implies that some
matter has to be present there. Even if very thin, it can influence the metric, mainly in higher derivatives,
which should in turn affect its own behaviour, as well as motion of further (test) satellites. In
particular, the geodesic dynamics, integrable in the fields of isolated stationary black holes, should
become chaotic. Here we consider exact static, axially and reflection- symmetric space-times of a
Schwarzschild black hole surrounded by a thin disc or ring, and examine how the presence of the
additional source affects the dynamics of free test particles using recurence analysis.
type:inproceedings
volume:1458
pages:523-526
year:2012
month:7
editor:J. Beltrán Jiménez, J. A. Ruiz Cembranos, A. Dobado, A. López Maroto, A. De la Cruz Dombriz
publisher:AIP
note:ISBN: 978-0-7354-1060-2
grants:Current problems of gravitation, general relativity and relativistic astrophysics, GAČR 202/09/0772; 2009-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
General relativity and its applications in astrophysics and cosmology, GAČR 205/09/H033; 2009-2012; hlavní řešitel: Oldřich Semerák, doktorandský grant
Studium astrofyzikálních důsledků obecné teorie relativity; 2011-2013; řešitelé: Petra Suková, Pavel Čížek, Kamil Daněk, Milan Šrámek
Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky; 2011; řešitel: Oldřich Semerák
files:
ere-2011-sukovas.pdf (1418.24 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2022-01-19 10:30 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page