Publikace ÚTF

Geodesic chaos around black holes with discs

Suková, P.; Semerák, O.

In the fields of isolated stationary black holes, the geodesic dynamics is regular. However, due to the presence of unstable periodic orbits it easily becomes chaotic under various perturbations. Here we study the chaos induced by the presence of an additional source in the Schwarzschild space-time. Following the astrophysical motivation, we consider thin discs or rings lying symmetrically around the hole and describe the total fields in terms of exact static and axially symmetric solutions of Einstein's equations, Fourier spectra of the "vertical"-position time series and evolution of the test-particle "latitudinal action".
type:inproceedings
pages:1785-1787
year:2012
month:2
editor:T. Damour, R. Jantzen, R. Ruffini
publisher:World Scientific
note:ISBN: 978-981-4374-51-4
grants:Current problems of gravitation, general relativity and relativistic astrophysics, GAČR 202/09/0772; 2009-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
Vybrané problémy relativistické astrofyziky; 2008-2010; tým: P. Čížek, P. Muzikář, P. Suková, D. Vrba
Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014; 2005-2009; hlavní řešitel: Jiří Horáček
Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
files:
mg-12-paris09.pdf (1377.26 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2022-01-19 11:38 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page