Publikace ÚTF

Geodesic Chaos in Perturbed Black-Hole Fields

Suková, P.; Semerák, O.

Dynamics of time-like geodesics in the static and axially symmetric field of a black hole surrounded by a thin disc is studied by two recurrence methods, the recurrence plots (RPs) and the average of directional vectors (ADVs). Their results supplement the information obtained before from Poincaré surfaces of section and from phase-variable evolutions and the corresponding power spectra. The occurrence of chaos due to the presence of ambient matter may be important for evolution and appearance of astrophysical black-hole systems.
type:inproceedings
volume:157
pages:449-453
year:2014
month:6
editor:J. Bičák, T. Ledvinka
publisher:Springer
note:ISBN: 978-3-319-06760-5
grants:Albert Einstein Center for Gravitation and Astrophysics, GAČR 14-37086G; 2014-2018; hlavní řešitel: Jiří Bičák Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
Current problems of gravitation, general relativity and relativistic astrophysics, GAČR 202/09/0772; 2009-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
Studium astrofyzikálních důsledků obecné teorie relativity; 2011-2013; řešitelé: Petra Suková, Pavel Čížek, Kamil Daněk, Milan Šrámek
Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky; 2013; řešitel: Oldřich Semerák
files:
sukovas-prague-12.pdf (7131.75 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2022-01-19 11:50 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page