Publikace ÚTF

Self-force on a static particle near a black hole

Krtouš, P.; Zelnikov, A.

We study the self-force acting on a static charged point-like particle near a Schwarzschild black hole. We obtain the point-like particle as a limit of a spacetime describing a big neutral black hole with a small charged massive object nearby. The massive object is modeled by a black hole or a naked singularity. In this fully interacting system the massive object is supported above the black hole by a strut. Such a strut has a non-zero tension which corresponds to the external force compensating the gravitational force and the electromagnetic self-force acting on the massive object. We discuss details of the limiting procedure leading to the point-like particle situation. As a result, we obtain the standard gravitational force in the static frame of the Schwarzschild spacetime and the electromagnetic self-force. The electromagnetic-self force differs slightly from the classical results in a domain near the horizon. The difference is due to taking into account an influence of the strut on the electromagnetic field. We also demonstrate that higher order corrections to the gravitational force, a sort of the gravitational self-force, are not uniquely defined and they depend on details of the limiting procedure.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:102
pages:024065
year:2020
eprint:arXiv:1910.04290
grants:Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku; 2019-; zastřešující iniciativa pro gravitační fyziku a astrofyziku
Black-hole and radiative spacetimes: exact methods, GAČR 19-01850S; 2019-2021; hlavní řešitel: Pavel Krtouš
files:
physrevd102(2020)024065.pdf (367.32 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2023-12-05 05:01 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page