Publikace ÚTF

Migrating Carrollian particles on magnetized black hole horizons

Bičák, Jiří; Kubizňák, David; Perche, T. Rick

By considering a misaligned (asymptotically uniform) magnetic field in the background of a rotating black hole, we uncover a possibility for a highly nontrivial motion of Carrollian particles on the black hole horizon that is characterized by a time-dependent velocity field and reminds us (because of its latitudinal oscillations) of a “monarch butterfly migration.”
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:107
nr:10
pages:104014
year:2023
eprint:arXiv:2302.11639
grants:Mass and charge currents in general relativity and astrophysics, GAČR 21-11268S; 2021-2023; hlavní řešitel: Oldřich Semerák
files:
physrevd.107.104014_bicak.kubiznak.pdf (2595.69 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-07-13 21:37 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page