Publikace ÚTF

Vortex-antivortex pair creation in black hole thermodynamics

Ahmed M.B.; Kubizňák D.; Mann R.B.

An isolated critical point is a peculiar thermodynamic critical point that occurs in the phase diagram of hyperbolic black holes in Kth-order Lovelock gravity in higher dimensions (with K odd) for special tuned Lovelock coupling constants. It corresponds to a "merger" of two swallowtails and is characterized by nonstandard critical exponents. Upon employing a recent proposal for assigning a topological charge to thermodynamic critical points, we argue that the isolated critical point offers an interpretation corresponding to the onset of a topological phase transition of a vortex-antivortex pair.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:107
nr:4
pages:6
year:2023
month:2
files:
physrevd.107.046013_kubiznak.pdf (776.35 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2024-06-22 19:54 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page