Popularizační program Výlet ke hvězdám

Pavel Krtouš

Program Výlet ke hvězdám je určen k popularizaci a výuce speciální teorie relativity a popularizaci některých aspektů obecné teorie relativity.

Program obsahuje dvě aplikace: Paradox dvojčat a Stroj času. Aplikace Paradox dvojčat slouží k modelování paradoxu dvojčat na příkladu letu kosmické lodi ze Země k Alfa Centauri A a zpět. Aplikace Stroj času ukazuje, jak pomocí červí díry a paradoxu dvojčat lze vytvořit stroj času.

Program je součástí popularizačních aktivit Ústavu teoretické fyziky MFF UK v Praze. Původně program vznikl pro přednášku o strojích času v rámci cyklu přednášek pro středoškoláky na podzim roku 2001. V létech 2003–2005 byl pak mírně upraven, doplněn o dokumentaci a využíván pro několik dalších přednášek (např. pro přednášku v rámci semináře Filosofické problémy fyziky v květnu 2004).

StarTrip, v. 4.01; (2005-11-10), http://utf.mff.cuni.cz/popularizace/StarTrip/
© 2001–2005; Pavel Krtouš <Pavel.Krtous@mff.cuni.cz>