Rozvrh pro magisterské studium TF - ZS 2021/22

Semestr začíná ve středu 29.9.2021 a končí v pátek 7.1.2022.
 
TF
ZS
21/22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15
 7:20  8:10  9:00  9:50 10:40 11:30 12:20 13:10 14:00 14:50 15:40 16:30 17:20 18:10 19:00
Po       POČÍTAČOVÉ
METODY V TF I

NTMF057   ÚTF
Čížek
Počít. m.
v teor. f. I

NTMF057
Čížek
  TEORIE
KALIBRAČNÍCH POLÍ

NTMF022   ÚČJF3
Novotný
         
Út     ZÁKLADY TEORIE PLAZMATU
NTMF020   ÚTF
Pejcha, Pánek
Seminář ÚTF
NTMF008   ÚTF
Bičák, Horáček
  Relativistický seminář
NTMF006   ÚTF
Bičák, Semerák
KVANTOVÁ
TEORIE POLE I

NJSF068 ÚČJF3
Hořejší
VYBR. PARTIE OBECNÉ RELAT. II
NTMF073   ÚTF
Krtouš, Svítek
   
St     TEORIE GRUP A JEJÍ A. VE FYZICE
NTMF061   ÚTF
Kolorenč
Teorie grup a její aplikace ve fyzice
NTMF061   ÚTF
Kolorenč
    GEOM. METODY TEOR. FYZIKY I
NTMF059   T2
Krtouš
Geom. metody teoretické fyziky I
NTMF059   T2
Krtouš, Švarc
     
Čt     Kvantová teorie
pole I

NJSF068 ÚČJF3
Zdráhal
KVANTOVÁ
TEORIE POLE I

NJSF068 ÚČJF3
Hořejší
  RELATIVISTICKÁ FYZIKA I
NTMF037   T1
Semerák, Bičák
Relativistická fyzika I
NTMF037   T1
Semerák, Bičák
   
    VYBR. KAPITOLY
Z NEROVN. STAT. F.

NTMF062   ÚTF
Netočný
                     

Připomínky a domluvené změny sdělte, prosím, K. Houfkovi.

Další předměty

Pokud není uvedena doba konání u těchto předmětů, domluvte se, prosím, s vyučujícími.

Legenda

V rozvrhu nejsou zahrnuty všechny výběrové přednášky pro zaměření Teoretická fyzika. Úplný seznam najdete v Karolínce.

Sylaby pro přednášky zajišťované ÚTF, podrobnější než anotace v Karolínce, jsou na adrese http://utf.mff.cuni.cz/vyuka/sylaby/.

Posluchárny na ÚTF a ÚČJF

ÚTF místnost 1032 na Ústavu teoretické fyziky, 10. patro
KVAS místnost 1026 na Ústavu teoretické fyziky, 10. patro
ÚČJF1 místnost 836 na Ústavu částicové a jaderné fyziky, 8. patro
ÚČJF3 místnost 945 na Ústavu částicové a jaderné fyziky, 9. patro

Poslední úprava: 2021-10-14 12:46 CEST
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page