Publikace ÚTF

Photon rockets moving arbitrarily in any dimension

Podolský J.

A family of explicit exact solutions of Einstein's equations in four and higher dimensions is studied which describes the gravitational field of an object accelerating due to an anisotropic emission of photons. It is possible to prescribe an arbitrary motion, so that the acceleration of such photon rocket need not be uniform - both its magnitude and direction may vary with time. Except at location of the rocket the spacetimes have no curvature singularities, and topological defects like cosmic strings are also absent. Any value of a cosmological constant is allowed. We investigate some particular examples of motion, namely a straight flight and a circular trajectory, and we derive the corresponding radiation patterns and the mass loss of the rockets. We also demonstrate the absence of "gravitational aberration" in such spacetimes. This interesting member of the higher-dimensional Robinson-Trautman class of pure radiation spacetimes of algebraic type D generalises the class of Kinnersley's solutions that has long been known in four-dimensional general relativity.
typ:article
journal:International Journal of Modern Physics D
volume:20
nr:3
pages:335-360
year:2011
month:3
pacs:04.20.Jb, 04.50.-h, 04.40.Nr, 04.30.-w
eprint:arXiv:1006.1583
odkaz: http://dx.doi.org/10.1142/S0218271811018846
grant:Přesná řešení ve vícerozměrné a klasické teorii gravitace, GAČR 202/08/0187, 2008-2011; Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014, 2005-2009; Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860, 2007-2013
files:
gr-qc1006.1583v2.pdf (563.8 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-01-16 14:01 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page