Publikace ÚTF

Hidden symmetries and integrability in higher dimensional rotating black hole spacetimes

Cariglia, M.; Krtouš, P.; Kubizňák, D.

This is a short pedagogical introduction to the subject of Killing-Stackel and Killing-Yano tensors and their role in the integrability of various types of equations that are of physical interest in curved spacetime, the main application being higher dimensional rotating black holes with cosmological constant.
type:article
journal:Fortschr. Phys.
volume:60
pages:974-951
year:2012
eprint:arXiv:1112.5446
files:
fortschrphys60(2012)947.pdf (206.15 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-05-30 02:13 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page