Publikace ÚTF

Weak electromagnetic field admitting integrability in Kerr-NUT-(A)dS spacetimes

Kolář, I.; Krtouš, P.

We investigate properties of higher-dimensional generally rotating black-hole spacetimes, so called Kerr-NUT-(A)dS spacetimes, as well as a family of related spaces which share the same explicit and hidden symmetries. In these spaces, we study a particle motion in the presence of a weak electromagnetic field and compare it with its operator analogies. First, we find general commutativity conditions for classical observables and for their operator counterparts, then we investigate a fulfillment of these conditions in the Kerr-NUT-(A)dS and related spaces. We find the most general form of the weak electromagnetic field compatible with the complete integrability of the particle motion and the comutativity of the field operators. For such a field we solve the charged Hamilton-Jacobi and Klein-Gordon equations by separation of variables.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:91
pages:124045
year:2015
eprint:arXiv:1504.00524
grants:Albert Einstein Center for Gravitation and Astrophysics, GAČR 14-37086G; 2014-2018; hlavní řešitel: Jiří Bičák Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
files:
kolari,krtousp-physrevd91(2015)124045.pdf (221.78 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-05-30 02:32 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page