Publikace ÚTF

Killing-Yano forms and Killing tensors on a warped space

Krtouš, P.; Kubizňák, D.; Kolář, I.

We formulate several criteria under which the symmetries associated with the Killing and Killing-Yano tensors on the base space can be lifted to the symmetries of the full warped geometry. The procedure is explicitly illustrated on several examples, providing new prototypes of spacetimes admitting such tensors. In particular, we study a warped product of two Kerr-NUT-(A)dS spacetimes and show that it gives rise to a new class of highly symmetric vacuum (with cosmological constant) black hole solutions that inherit many of the properties of the Kerr-NUT-(A)dS geometry.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:93
pages:024057
year:2016
eprint:arXiv:1508.02642
grants:Spacetimes and Fields in Higher Dimensional and Classical Gravity, GAČR 203/12/0118 ; 2012-2016; hlavní řešitel: Jiří Podolský
Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky; 2015; řešitel: Oldřich Semerák
files:
krtousp,kubiznakd,kolari-physrevd93(2016)024057.pdf (204.01 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-05-30 02:54 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page