Publikace ÚTF

Deformed and twisted black holes with NUTs

Krtouš, P.; Kubizňák, D.; Frolov, V. P.; Kolář, I.

We construct a new class of vacuum black hole solutions whose geometry is
deformed and twisted by the presence of NUT charges. The solutions are
obtained by ‘unspinning’ the general Kerr-NUT-(A)dS spacetimes, effectively
switching off some of their rotation parameters. The resulting geometry has a
structure of warped space with the Kerr-like Lorentzian part warped to a
Euclidean metric of a deformed and/or twisted sphere, with the deformation
and twist characterized by the ‘Euclidean NUT’ parameters. In the absence of
NUTs, the solution reduces to a well known Kerr-(A)dS black hole with
several rotations switched off. New geometries inherit the original symmetry
of the Kerr-NUT-(A)dS family, namely, they possess the full Killing tower of
hidden and explicit symmetries. As expected, for vanishing NUT, twist, and
deformation parameters, the symmetry is further enlarged.
type:article
journal:Class. Quantum Grav.
volume:33
pages:115016
year:2016
eprint:arXiv:1511.02536
grants:Spacetimes and Fields in Higher Dimensional and Classical Gravity, GAČR 203/12/0118 ; 2012-2016; hlavní řešitel: Jiří Podolský
Aktuální problémy teoretické fyziky, astronomie a astrofyziky; 2015; řešitel: Oldřich Semerák
files:
krtousp,kubiznakd,frolovvp,kolari-classquantumgrav33(2016)115016.pdf (637.49 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-05-30 02:38 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page