Publikace ÚTF

Weakly charged generalized Kerr-NUT-(A)dS spacetimes

Frolov, V. P.; Krtouš, P.; Kubizňák, D.

We find an explicit solution of the source free Maxwell equations in a generalized Kerr-NUT-(A)dS spacetime in all dimensions. This solution is obtained as a linear combination of the closed conformal Killing-Yano tensor h_ab, which is present in such a spacetime, and a derivative of the primary Killing vector, associated with h_ab. For the vanishing cosmological constant the obtained solution reduces to the Wald's electromagnetic field generated from the primary Killing vector.
type:article
journal:Physics Letters B
volume:771
pages:254
year:2017
eprint:arXiv:1705.00943
grants:Albert Einstein Center for Gravitation and Astrophysics, GAČR 14-37086G; 2014-2018; hlavní řešitel: Jiří Bičák Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
files:
physlettb771(2017)254.pdf (206.89 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-05-30 02:22 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page