Publikace ÚTF

Supplementary online information

Čížek, M.

This is a supplementary material to paper "Resonances and dissociative
electron attachment to HNCO" by Zawadzki et al. First we give the complete
list of parameters of the nonlocal resonance model for calculation of dissociative
electron attachment
e− + HNCO ! H + NCO−:
Second we show additional potential energy curves for relaxed geometry of the
CNO-part of the molecule. This information is presented to support the modification of the discrete-state potential by shifting its asymptotic energy according
to the experimentally observed DEA threshold. Finally we present the DEA
cross sections for different values of this shift to show that the shape of the
cross section curve is really independent of this modification, apart from the
fact that the lowering of the threshold reveals the low-energy part of the cross
section curve.
type:article
year:2018
files:
online_supplement_to_phys.rev.lett.121(2018)143402.pdf (56.37 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-09-16 23:14 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page