Publikace ÚTF

How to glide in Schwarzschild spacetime

Veselý V.; Žofka M.

We investigate the motion of extended test objects in the Schwarzschild spacetime, particularly the radial fall of two point masses connected by a massless rod of a length given as a fixed, periodic function of time. We argue that such a model is inappropriate in the most interesting regimes of high and low oscillation frequencies.
type:article
journal:Class. Quantum Grav.
volume:36
pages:075011
year:2019
eprint:arxiv.org/abs/1903.08721
grants:Albert Einstein Center for Gravitation and Astrophysics, GAČR 14-37086G; 2014-2018; hlavní řešitel: Jiří Bičák Centrum Alberta Einsteina pro gravitaci a astrofyziku
files:
class._quantum_grav._36_075011.pdf (1070.96 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2020-07-13 22:28 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page