ITP staff Publications

title: authors at ITP:

AND OR
grants at ITP:

AND OR
Publication type:
author:
year: till
order by:
output format:
/ 8+
Acquaviva G. Kofroň D. and Scholtz M.: A gravitational energy–momentum and the thermodynamic description of gravity, Class. Quantum Grav. 35 (2018) 095001
Gürlebeck N. Scholtz M.: Meissner effect for axially symmetric charged black holes, Phys. Rev. D 97 (2018) 084042
Gürlebeck N., Scholtz M.: Meissner effect for weakly isolated horizons, Phys. Rev. D 95 (2017) 064010
Scholtz M. and A. Flandera A., Gürlebeck N.: Kerr-Newman black hole in the formalism of isolated horizons, Phys. Rev. D 96 (2017) 064024
Acquaviva G., Iorio A., Scholtz M.: On the implications of the Bekenstein bound for black hole evaporation, Annals of Physics (Leipzig) 387 (2017) 317-333
Scholtz E., Scholtz M.: Speciální teorie relativity a prostoročas (1. část), Rozhledy matematicko-fyzikální FYZIKA 89 (2014) 8
Scholtz E., Scholtz M.: Speciální teorie relativity a prostoročas (2. část), Rozhledy matematicko-fyzikální FYZIKA 89 (2014) 1
Scholtz M., Holka L.: On the Bondi mass of Maxwell–Klein–Gordon spacetimes, Gen. Rel. Grav. 46 (2014) 1665

Tato stránka byla vygenerována: 2019-03-20 05:29 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page