Publikace ÚTF

Relativistic Closed-Form Hamiltonian for Many-Body Gravitating Systems in the Post-Minkowskian Approximation

Ledvinka T.; Schäfer G.; Bičák J.

The Hamiltonian for a system of relativistic bodies interacting by their gravitational field is found in the post-Minkowskian approximation, including all terms linear in the gravitational constant. It is given in a surprisingly simple closed form as a function of canonical variables describing the bodies only. The field is eliminated by solving inhomogeneous wave equations, applying transverse-traceless projections, and using the Routh functional. By including all special relativistic effects our Hamiltonian extends the results described in classical textbooks of theoretical physics. As an application, the scattering of relativistic objects is considered.
typ:article
journal:Phys. Rev. Lett.
volume:100
pages:251101
year:2008
pacs:04.25.Nx
eprint:http://arxiv.org/abs/0807.0214
odkaz: http://link.aps.org/abstract/PRL/v100/e251101
grant:Současné problémy obecné relativity a gravitace, GAČR 202/06/0041, 2006-2008; Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014, 2005-2009; Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860, 2007-2013
files:
ledvinka-rcfhmbgspma.pdf (110.79 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2019-08-24 08:07 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page