Publikace ÚTF

Inertial frame rotation induced by rotating gravitational waves

Lynden-Bell D.; Bičák J.; Katz J.

We calculate the rotation of the inertial frame within an almost flat cylindrical region surrounded by a pulse of non-axially-symmetric gravitational waves that rotate about the axis of our cylindrical polar coordinates. Our spacetime has only one Killing vector. It is along the z-axis and hypersurface orthogonal. We solve the Einstein equations to first order in the wave amplitude and superpose such linearized solutions to form a wave pulse. We then solve the relevant Einstein equation to second order in the amplitude to find the rotation of inertial frames produced by the pulse. The rotation is without time delay. The influence of gravitational wave angular momentum on the inertial frame demonstrates that Mach's principle cannot be expressed in terms of the influence of the stress–energy–momentum tensor alone but must also involve influences of gravitational wave energy and angular momentum.
typ:article
journal:Class. Quantum Grav.
volume:25
pages:165018
year:2008
pacs:04.20.Jb, 04.30.-w
eprint:http://arxiv.org/abs/0807.3077
odkaz: http://www.iop.org/EJ/abstract/0264-9381/25/16/165018
grant:Současné problémy obecné relativity a gravitace, GAČR 202/06/0041, 2006-2008; Centrum teoretické astrofyziky, MŠMT ČR LC06014, 2005-2009; Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860, 2007-2013
files:
bicak-ifrirgw.pdf (403.81 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2018-12-14 11:55 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page