Publikace ÚTF

Refraction of geodesics by impulsive spherical gravitational waves in constant-curvature spacetimes with a cosmological constant

Podolský, J.; Švarc, R.

We investigate motion of test particles in exact spacetimes with an expanding impulsive gravitational wave which propagates in a Minkowski, a de Sitter, or an anti-de Sitter universe. Using the continuous form of these metrics we derive explicit junction conditions and simple refraction formulas for null, timelike, and spacelike geodesics crossing a general impulse of this type. In particular, we present a detailed geometrical description of the motion of test particles in a special class of axially symmetric spacetimes in which the impulse is generated by a snapped cosmic string.
type:article
journal:Phys. Rev. D
volume:81
nr:12
pages:124035
year:2010
month:6
eprint:arXiv:1005.4613v2
grants:Exact solutions in higher dimensional and classical gravity, GAČR 202/08/0187; 2008-2011; hlavní řešitel: Jiří Podolský
General relativity and its applications in astrophysics and cosmology, GAČR 205/09/H033; 2009-2012; hlavní řešitel: Oldřich Semerák, doktorandský grant
Fyzikální studium objektů a procesů ve sluneční soustavě a v astro-fyzikálních systémech, výzkumný záměr MSM0021620860; 2007-2013; hlavní řešitel: Jiří Bičák
files:
1005.4613v2.pdf (938.23 kB)

Tato stránka byla vygenerována: 2022-05-17 21:45 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page