Publikace ÚTF

Calculation of S-matrix poles by means of analytic continuation in the coupling constant:

Horáček J.; Mach P. and Urban J.

The method of analytic continuation in the coupling constant in combination with use of the statistical Pad´e
approximation is applied to the determination of resonance energy and width of the 2g state of N2
−. It is shown
that standard quantum chemistry codes provide accurate data which can be used for analytic continuation in the
coupling constant, and the resonance energy and width can be inferred with an accuracy comparable to other
more elaborate methods.
type:article
journal:Phys. Rev. A
volume:82
pages:032713
year:2010

Tato stránka byla vygenerována: 2021-04-17 07:36 GMT
Jakékoliv připomínky a dotazy ohledně webovských stránek zasílejte, prosím, na webadmin@utf.mff.cuni.cz.
Navigace pro textové prohlížeče [tato úroveň | o úroveň výš | ÚTF]
Přepnutí kodování češtiny. English version main page